Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Ušní, nosní, krční oddělení (ORL)

V roce 2003 byl rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a MŠMT ČR přiznán ORL oddělení Krajské nemocnice Pardubice statut Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, která zastřešuje ušní, nosní, krční oddělení a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., v průběhu své desetileté existence navázala na dlouhodobé tradice ušního, nosního a krčního oddělení a rozvinula se z hlediska diagnostiky i léčby ORL nemocí prakticky v plné šíři ORL oboru. Kromě standardních specializací (ORL pro dospělé, dětská otorinolaryngologie, audiologie a foniatrie) je věnována pozornost i dalším odvětvím oboru (kofochirurgii, ORL onkologii, rinologii, fonochirurgii, plastické a rekonstrukční chirurgii, vyšetřování čichu a chuti, problematice poruch polykání, vestibulologii apod.). Spektrum operačních výkonů zahrnuje kromě základních výkonů i operace třmínku, štítné žlázy, slinných žláz, hypofaryngeálních výchlipek, chirurgii lební baze, radikální výkony v oblasti polykacích a dýchacích cest a operace fonochirurgické. V  oblasti léčebně preventivní péče spolupracuje ORL klinika s řadou pracovišť Pardubické krajské nemocnice.

V rámci své postgraduální činnosti organizuje klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pravidelné schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP a krajské semináře, od roku 2001 také pravidelné kurzy fonochirurgické (ve spolupráci s  ORL klinikou v Hradci Králové) a od roku 2007 kurzy středoušní chirurgie (ve spolupráci s ORL oddělením Svitavy a.s., a s dětskou ORL klinikou FN Brno-Černá Pole).

Potěšující skutečností je, že uvedené aktivity s odchodem prof. Chroboka na místo přednosty ORL kliniky v Hradci Králové (říjen 2010) se nejenom udržují, ale dokonce se posilují. Dokladem toho je i společná organizace řady workshopů a krajských seminářů, a v neposlední řadě konání 55. celostátního sjezdu České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve dnech 23. -25. 5. 2013.

Pro své odborné vědecko-výzkumné aktivity získala v roce 2006 klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (v té době jako jediná v ČR) statut akreditovaného pracoviště pro všechny tři specializace - Otorinolaryngologii, Dětskou otorinolaryngologii a foniatrii a audiologii druhého stupně. To umožnilo získat v rámci předatestační přípravy dva lékaře – residenty. Tým vysokoškoláků byl posílen o třetí logopedku,
o dvě magistry ošetřovatelství na částečný úvazek. Tři všeobecné sestry pracující na klinice dokončily  kombinovanou formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Z HISTORIE ušního, nosního a krčního oddělení203.4 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false