Personální obsazení kliniky

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

 

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

Přednosta kliniky:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

     

Vyučující:

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

prim. MUDr. Aleš Vrbacký

     

 

Rozšířit fotografii: 
false