Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

idor_poster_2019_cmyk_czech_up2_132851_148246.jpg

Pardubické radiologické kolokvium

s podtitulem

Radiologie a sport

8. listopad 2019

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnici Hradec Králové, Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan, s.r.o. a Společností radiologických asistentů ČR připravuje první ročník odborného setkání, jehož cílem je:

  • aktivně se připojit k Mezinárodnímu dni radiologie,

  • vzdělávat se,

  • setkat se s odborníky z praxe,

  • setkat se se vzdělavateli v oboru Radiologický asistent,

  • diskutovat aktuální otázky související s oborem Radiologický asistent,

  • sbližovat se a posilovat prestiž oboru.

První ročník je zaměřen na mezinárodně vyhlášené téma Radiologie a sport. Chceme zdůraznit základní roli, kterou hrají odborníci na zobrazovací metody, při odhalování, diagnóze, prognóze a léčbě úrazů souvisejících se sportem, zvyšování kvality péče a léčby pacienty.  Touto cestou umožnit setkání a prezentaci představitelů odborné organizace a vysokých škol, které aktuálně vzdělávají studenty v oboru Radiologický asistent. Pozvání přijali a přednášky přednesou významní odborníci z oboru.

Za organizační výbor Vás srdečně zvou
Mgr. Anna Lierová a Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Katedra klinických oborů, FZS UPa