Abstrakt bude vkládán do konferenčního systému EasyChair.  Formátování textu abstraktu není nutné.                             Zde nahrajte abstrakt.

 

Prosíme o přihlášení aktivních i pasivních účastníků a nahrání abstraktů do 20. 1. 2019.

 

Abstrakt vkládejte v českém nebo slovenském jazyce. Po odsouhlasení recenzenty budete vyzváni k vložení jeho anglického překladu. 

 

Citační styl: Harvard.

V textu: (Novak, 2010; Svoboda, 2014, p. 50).

 

Pro informace o citační normě lze využít např. tento odkaz:

https://my.dundee.ac.uk/bbcswebdav/institution/FMDN/School%20of%20Nursing/Teaching%20Resources/Good%20Referencing%20Guide%20PDF%20version.pdf

 

Klíčová slova

  • 3–5 slov, abecedně. Každé klíčové slovo – max. tři slova, bez zkratek.

 

Abstrakt

  • Max. 1600 znaků; nevkládejte tabulky, grafy a obrázky.

 

VÝZKUMNÁ STUDIE

Úvod

Cíl

Metody

Výsledky*

Závěr

Literatura

* povinné, pokud nejste v počáteční fázi svého doktorského studia 

 

PŘEHLEDOVÁ STUDIE

Úvod

Cíl

Metody

Výsledky

Závěr

Literatura

 

Rozšířit fotografii: 
false