Požadavky na ústní prezentaci a poster

Jednacím jazykem konference jsou čeština, slověnština a angličtina.

Při registraci na konferenci účastník označí, v jakém jazyce se konference zúčastní (ústní prezentací či poster).

 

Ústní prezentace:

  • preferujeme formát pptx nebo ppt
  • 10 minut + 5 minut diskuse
  • k tabulkám, grafům a obrázkům dávejte popisky
  • odkazujte na použitou literaturu a použité obrázky

 

 

Postery:

  • maximální formát A0 (841 x 1 189 mm)
  • k dispozici jsou stojany A0 s bílým pozadím, lze použít i textilní postery
  • poster orientujte na výšku

                                                                                                              

Rozšířit fotografii: 
false