Výuka - Všeobecné ošetřovatelství

Zajišťované předměty

Katedra ošetřovatelství zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast Ošetřovatelství (např. Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Multikulturní ošetřovatelství, Primární a paliativní péče), dále na výuku Anatomie, Fyziologie, Patologie
a Farmakologie) a v neposlední řadě jsou to předměty humanitních věd (např. Psychologie obecná a vývojová, Zdravotnická psychologie, Filozofie a právo, Zdravotní a sociální politika, Výchova ke zdraví, Komunikace ve zdravotnictví).

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, Průmyslová 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou. Posluchárny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi. Fakulta zdravotnických studií dále využívá k výuce učebny Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí ČS. legií, učebny Pardubické nemocnice na jednotlivých klinických pracovištích a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Praktická výuka je rozdělena na praxi blokovou (probíhá v průběhu zimního či letního semestru) a individuální (probíhá v době prázdnin). Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Mezi významné partnery pro odbornou praxi patří Fakultní nemocnice Hradec Králové, Multiscan s.r.o, Hospic Chrudim a další zdravotnická a sociální zařízení v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Rozšířit fotografii: 
false