Setkání týmu MENTORING-STÍNOVÁNÍ

14. 2. 2023

Koncem ledna se uskutečnilo společné setkání mentorů a zástupců organizačních článků unikátního programu MENTORING-STÍNOVÁNÍ Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Účastnila se ho část z mnoha zapojených mentorů a mentorek a zástupci vedení spolupracujících subjektů Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hlavní koordinátorka mentorů Mgr. Lucie Jirásková prezentovala činnost programu od září 2019 až dosud. Co jsme zvládli, co se povedlo, ale také, kde je třeba věci vylepšit nebo co je možné společným úsilím ještě rozvíjet.
Program Mentoring-stínování je aktivní již třetí akademický rok. Od počátku, kdy se zaměřil na studijní program Všeobecné ošetřovatelství, se postupně rozšiřil na další. Průběžně tak dochází i k nárůstu počtu samotných mentorů. 
Mgr. Jirásková také shrnula činnosti a role jednotlivých stran. Role fakulty, zdravotnického zařízení, konkrétního oddělení, mentora, studenta. V průběhu aktivní mentorské činnosti jsme dostávali zpětnou vazbu jak od studentů, tak od mentorů. Jednoznačně je mentoring-stínování vnímán kladně a pro všechny zainteresované jako přínosný. Za NPK, a.s. se k průběhu činnosti velmi pozitivně vyjádřila náměstkyně ošetřovatelské péče Lucie Jánská, která mentoring a jeho cíl podporuje již od počátku.  
V další části setkání informovala proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Markéta Moravcová o dalších plánech v programu Mentoring – stínování a poděkovala všem aktérům této smysluplné aktivity.  

Mentoring-stínování - efektivní způsob vedení průběhu práce studenta na praxi ve zdravotnickém/sociálním zařízení úspěšně funguje.

Od počátku projektu se postupně zapojovaly jednotlivé studijní programy. Prvními, kteří měli své mentory, byli studenti/tky Všeobecného ošetřovatelství. Poté se projekt rozšířil o mentoring ve Zdravotnickém záchranářství a zatím posledními, kdo dostává podporu v praxi od svých mentorek/rů, jsou studentky Porodní asistence.
Princip práce mentorky/ra se však naše fakulta snaží uplatňovat i ve všech ostatních studijních programech, ve kterých vzděláváme budoucí nelékařské zdravotnické profesionály.

STUDENT stínuje MENTORA profesionála zdravotníka v praxi po celou dobu jeho služby a aktivně zažívá klasický provoz pracoviště. Student se stává součástí týmu zdravotníků. Zcela konkrétně poznává chod pracoviště i všechny členy týmu. 
ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ si tvoří svou budoucí základnu nových zaměstnanců - zdravotníků, kteří už budou skvěle připraveni na výkon své profese na konkrétním pracovišti.

 

MENTORING-STÍNOVÁNÍ

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice