Slavíme 15 let Fakulta zdravotnických studií

Letos slavíme 15 let Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Ústav zdravotnických studií založený v roce 2002 se transformoval a získal statut vysokoškolské fakulty v lednu 2007. Je to tedy už  20 let, co vzděláváme odborníky pro nelékařské zdravotnické profese. 20 let vzděláváme pro život.  V červnu, to bude také 20 let od založení klinik ORL, interní a chirurgické. V následujícím období do června nás čeká bohatý program u příležitosti oslav všech uvedených počinů.

 

 

 

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
true