Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr.
Markéta
Moravcová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.moravcova@upce.cz
466 037 754
Mgr. Barbora Faltová,

Mgr.
Barbora
Faltová


Fakulta zdravotnických studií

barbora.faltova@upce.cz
466 037 799

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Mgr.
Adéla
Michková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

adela.michkova@upce.cz
466 037 734
Rozšířit fotografii: 
false