Organizační výbor

Složení Organizačního výboru konference Kvalita a její perspektivy 2022:

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Norah Ann Abela, Faculty of Health Sciences, University of Malta

PhDr. Eva Moraučíková, PhD., Fakulta zdravotníctva, Katolická univerzita v Ružomberku

Ing. Hana Theer Vítková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Oshin Behl, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Lenka Kuthanová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Michaela Zákoutská, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Rozšířit fotografii: 
true