Kvalita a její perspektivy 2022

Translation:

VII. ročník Mezinárodní konference

Kvalita a její perspektivy

s podtitulem

Nové výzvy ve zdravotnictví

 

20. dubna 2022

 

Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice

 

Konferenci pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci
s Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko
a Department of Health Systems Management and Leadership,
Faculty of Health Sciences, University of Malta, Malta. 


Cílová skupina účastníků: Konference je určena akademickým pracovníkům, vědcům a odborníkům, kteří se zabývají obory ošetřovatelství a porodní asistence, ale i ostatním profesionálům, kteří pracují v oblasti zdravotní/sociální péče. 

Vybrané plnotextové příspěvky budou zařazeny k publikaci v časopisu Health & Caring, který vydává Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice.


Konference se koná pod záštitou Ing. Michaely Matouškové, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví, prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., rektora Univerzity Pardubice a PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, prezidentky České asociace sester.

Partnerem konference je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Partnerem konference je společnost Demaco s.r.o.


 

 

Rozšířit fotografii: 
true