Složení Vědeckého výboru konference Kvalita a její perspektivy 2022:

prof. Sandra C. Buttigieg, MD, PhD, Faculty of Health Sciences, University of Malta, Malta

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, Fakulta zdravotníctva, Katolická univerzita v Ružomberku

Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

PhDr. Lukáš Kober, PhD, MPH, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Rozšířit fotografii: 
true