Společenský večer

 

 

Součástí mezinárodní konference je společenský večer, který se bude konat
20. 4. 2022 v 17 h v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Rozšířit fotografii: 
true