Požadavky na příspěvky

III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy

Na konferenci se lze přihlásit s ústní prezentací nebo posterem.

U ústních prezentací a posterů je požadován plný text příspěvku v českém nebo slovenském jazyce včetně abstraktu v anglickém jazyce. Vybrané příspěvky budou zařazeny do recenzovaného sborníku.

Pro přijetí příspěvku je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně. Doporučujeme psát příspěvek přímo v šabloně. V případě potřeby si prázdnou šablonu s pokyny předem vytiskněte.

Rozsah příspěvku je limitován:
- celková délka příspěvku je max.10 normovaných stran včetně seznamu použité literatury,
- délka abstraktu je max. 250 slov.

Ke stažení je k dispozici vzor struktury příspěvku návod pro zjištění počtu slov abstraktu. K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku mezinárodní konference.

Délka prezentace by neměla přesáhnout 15 minut. Doporučení pro tvorbu prezentace a posteru zde.

V případě komplikací nás včas kontaktujte.

Termín pro zaslání plného textu příspěvku upraveného podle šablony je do 14. 2. 2016.


XI. Celostátní studentská vědecká konference

Studenti se mohou přihlásit k aktivní účasti formou ústní prezentace. Obsahem je představení výzkumu prováděného během studia.

Pro přijetí abstraktu je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně. Doporučujeme psát příspěvek přímo v šabloně. V případě potřeby si prázdnou šablonu s pokyny předem vytiskněte.

Rozsah abstraktu je limitován délkou max. 250 slov. Ke stažení je k dispozici vzor struktury abstraktu a návod pro zjištění počtu slov. K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku studentské konference.

Délka prezentace by neměla přesáhnout 15 minut. Doporučení pro tvorbu prezentace zde.

V případě komplikací nás včas kontaktujte.

Termín pro zaslání abstraktu upraveného podle šablony je do 28. 2. 2016.