Přihlašování na konferenci bylo ukončeno.
Akce již proběhla.

Registrační poplatky


III. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY 20. 4. 2016

Registrační poplatek je 500 Kč (včetně DPH).

Poplatek zahrnuje vydání potvrzení o účasti (certifikát), program, sborník, organizační zajištění a občerstvení v průběhu konference. Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Snížený registrační poplatek 200 Kč (včetně DPH) je určen pro zaměstnance Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a zaměstnance Nemocnic Pardubického kraje, a. s.

Studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se mohou přihlásit jako pasivní účastníci:

-     za poplatek 500 Kč s nárokem na kredity, certifikát, sborník a občerstvení,
-     zdarma bez nároku na kredity a předchozí uvedené organizační zajištění.

Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě bez navýšení ceny.
Registrační poplatek poukažte na číslo účtu 37030561/0100.
Variabilní symbol: 2042016
Specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR
Do textu platby uveďte své příjmení.
Poplatek uhraďte bezhotovostně v období od 1. 1. 2016 do 14. 3. 2016. 

Požadujete-li  daňový doklad o úhradě konferenčního poplatku, vyplňte společně s přihláškou fakturační údaje:

-     přesný název a adresu vysílající organizace (nemocnice, zdravotnické zařízení, …),
-     IČ a DIČ.

(Hradíte-li konferenční poplatek ze svého účtu, vyplňte, prosím, své jméno a adresu trvalého bydliště.)
Bez vyplnění fakturačních údajů Vám doklad nebude vystaven.

XI. Celostátní studentská vědecká konference 21. 4. 2016
Účast na studentské konferenci je pro všechny účastníky zdarma a není ohodnocena kredity.