Kvalita a její perspektivy 2016

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá:
III. Mezinárodní konferenci KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY
s podtitulem PÉČE O PSYCHIKU VE ZDRAVÍ A NEMOCI
středa 20. dubna 2016

Registrace: 8.00 -  9.00 hod.
Odborný program: 9.00 - 16.00
 hod.

Mezinárodní konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe působící v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Účastníci se musí zaregistrovat.

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Výstupem z mezinárodní konference bude recenzovaný plnotextový sborník na CD s přiděleným ISBN.
Pořadatelé budou usilovat o zařazení plnotextového sborníku do databáze EBSCOhost.

Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

XI. Celostátní studentskou vědeckou konferenci
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů
čtvrtek 21. dubna 2016

Registrace: 8.00 -  9.00 hod.
Odborný program: 9.00 - 16.00
 hod.

Studentská konference je určena pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně‑sociální pracovník a studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Pasivně se mohou zúčastnit studenti nelékařských zdravotnických oborů, akademičtí pracovníci z oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a odborníci z praxe.

Účastníci se musí zaregistrovat.

Jednací jazyk: čeština, slovenština.
Výstupem z celostátní studentské konference bude abstrakt.
Konference není ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Pozvanka 2016139.88 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false