• Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – Katedra klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff - Centrum for Hospital Management, Universität Münster, Německo
 • Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. – zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. - přednosta Neurologické kliniky, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice, Pardubice
 • Christopher Buckingham, Ph.D. - odborný asistent, Engineering & Applied Science, Aston University, Birmingham, Velká Británie
 • Sotirios Plakas RN, MSc, Ph.D. - odborný asistent, Faculty of Health and Caring Professions,Technological Educational Institute of Athens, Athény, Řecko
 • Ing. Jana Holá, Ph.D. – proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. – proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. – proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. – vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • PhDr. Kateřina Horáčková – vedoucí Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. - vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Jan Pospíchal - vedoucí Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Petra Mandysová, MSN, Ph.D. - Katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Lucie Mlatečková – ředitelka ošetřovatelské péče, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice, Pardubice