Ubytování

Zájemci si ubytování zajišťují sami.

K ubytování doporučujeme některý z místních hotelů nebo penzionů, například:

Penzion a restaurace Birdie

Hotel u Zlatého Anděla

Hotel Zlatá Štika

Hotel EURO

Ubytovací centrum kolejí UPa

e-mail: ubcentrum@upce.cz

tel.: 466 036 624, 466 036 469

Správa kolejí a menzy Studentská 202, 530 09 Pardubice-Polabiny