Požadavky na příspěvky

IV. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY: Pomáhající profese v proměnách času

Na konferenci je možné zasílat příspěvky pouze v českém nebo v anglickém jazyce. Vybrané příspěvky budou zařazeny do recenzovaného sborníku. Vybrané příspěvky zaslané v českém jazyce budou přeloženy do jazyka anglického (příspěvek je možné definitivně zařadit do sborníku až po uhrazení poplatku za konferenci). Sborník z příspěvků v anglickém jazyce bude mít označení ISBN a bude předložen k posouzení pro indexaci do vědeckých databází.

Příspěvky, které nebudou vybrány do sborníku, mohou být zařazeny do programu konference.

Pro přijetí příspěvku je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně.

Doporučená délka příspěvku je 8 až 10 normovaných stran včetně seznamu použité literatury (maximum je 10 stran), délka abstraktu je max. 250 slov. Pro ústní prezentaci bude vyhrazeno 15 minut.

Ke stažení je k dispozici návod pro zjištění počtu slov abstraktu.

K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku mezinárodní konference.

Doporučení pro tvorbu prezentace a posteru najdete zde.

Termín pro zaslání příspěvku (upraveného podle šablony) je do 13. 2. 2017.


XII. Celostátní studentská vědecká konference

Studenti se mohou přihlásit k aktivní účasti formou ústní prezentace. Obsahem je představení výzkumu prováděného během studia.

Pro přijetí abstraktu je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně. Doporučujeme psát příspěvek přímo v šabloně. 

Rozsah abstraktu je limitován délkou max. 250 slov. Ke stažení je k dispozici vzor struktury abstraktu a návod pro zjištění počtu slov. K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku studentské konference.

Délka prezentace by neměla přesáhnout 15 minut. Doporučení pro tvorbu prezentace najdete zde.

V případě komplikací nás včas kontaktujte.

Termín pro zaslání abstraktu je do 21. 2. 2017.