• prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – Katedra klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. – zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. - přednosta Neurologické kliniky, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice, Pardubice
 • doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. – proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. – proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. – proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • PhDr. Kateřina Horáčková, DiS. – vedoucí Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. – vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Jan Pospíchal - vedoucí Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. - vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Petra Mandysová, MSN, Ph.D. - Katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Markéta Nemšovská – vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje, a. s., manažer kvality a ombudsman Svitavské nemocnice, a. s., Svitavy
 • doc. PhDr. Vladimír Littva, Ph.D. MPH - prodekan pre vedu a výskum a mobility Fakulty zdravotníctva, Kalolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko
 • doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, Ph.D. et Ph.D. - Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave, Trnava, Slovensko
 • prof. Victor Flusser - University of Strasbourg, European Association of Musicians in Hospitals, France
 • prof. Dr. Serkan Yilmaz - Ankara University, Faculty of health Sciences, Turkey
 • prof. Nabil Benomar El-Bakari - University of Jaén, Faculty of Health Sciences, Spain
 • Christopher Buckingham, Ph.D. - odborný asistent, Engineering & Applied Science, Aston University, Birmingham, Velká Británie
 • Sotirios Plakas RN, MSc, Ph.D. - odborný asistent, Faculty of Health and Caring Professions,Technological Educational Institute of Athens, Athény, Řecko