IV. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY: Pomáhající profese v proměnách času (19. dubna 2017)

Registrační poplatek je 600 Kč (včetně DPH).

Poplatek zahrnuje vydání potvrzení o účasti (certifikát), program, sborník, organizační zajištění a občerstvení v průběhu konference. Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Snížený registrační poplatek 300 Kč (včetně DPH) je určen pro zaměstnance Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pro zaměstnance Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se mohou přihlásit jako pasivní účastníci:

- za poplatek 600 Kč s nárokem na kredity, certifikát, sborník a občerstvení,
- zdarma bez nároku na kredity a předchozí uvedené organizační zajištění.

Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě bez navýšení ceny.
Registrační poplatek poukažte na číslo účtu 37030561/0100.
Variabilní symbol: 770010
Specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR
Do textu platby uveďte své příjmení.
Poplatek uhraďte bezhotovostně v období od 1. 1. 2017 do 17. 3. 2017. 

Požadujete-li  daňový doklad o úhradě konferenčního poplatku, vyplňte společně s přihláškou fakturační údaje:

-          přesný název a adresu vysílající organizace (nemocnice, zdravotnické zařízení, …),
-          IČ a DIČ.

(Hradíte-li konferenční poplatek ze svého účtu, vyplňte, prosím, své jméno a adresu trvalého bydliště.)
Bez vyplnění fakturačních údajů Vám doklad nebude vystaven.

Přihláška:
pro aktivní účast
(včetně zaslání příspěvků) byl termín Vědeckým výborem prodloužen do 26. 2. 2017,
pro pasivní účast
do 17. 3. 2017.

Přihlašovací formulář pro účastníky: Přihlášky jsou uzavřeny.


XII. Celostátní studentská vědecká konference (20. dubna 2017)
Účast na studentské konferenci je pro všechny účastníky zdarma a není ohodnocena kredity.
Přihláška:
pro aktivní účast
(včetně zaslání příspěvků) byl termín prodloužen do 3. 3. 2017
pro pasivní účast
do 17. 3. 2017.
Přihlašovací formulář pro účastníky: Přihlášky jsou uzavřeny.