Celostátní studentská konference 2019

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si dovoluje Vás pozvat na

XIV. Celostátní studentskou vědeckou konferenci
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

která se bude konat dne

10. dubna 2019 
v areálu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
Průmyslová 395, Pardubice

Celostátní studentská konference - 2019

Formulář byl uzavřen
true

Registrace:                  8:00 -  9:00

Odborný program:     9:00 - 16:30

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce. Výstupem z konference je recenzovaný sborník abstrakt.

Registrační poplatek pro studentskou konferenci nebyl stanoven.

K aktivní účasti se mohou přihlásit studenti bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník
a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Na konferenci jsou vítáni všichni studenti a akademičtí pracovníci.

Uzávěrka přihlášek pro aktivní účast je 15. 3. 2019  (včetně vložení abstraktu)
                                 pro pasivní účast je 22. 3. 2019

Kontaktní osoba:

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
e-mail: hana.stosova@upce.cz
tel.: 466 037 753

false

Kategorie bakalářského studia:

1. místo

Vojtěch Jahn, Západočeská univerzita v Plzni, "Vzdělávací systém zdravotnických záchranářů v České republice a Spolkové republice Německo."

2. místo

Iva Volešová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, "Kvalita vzdělávacího prostředí na fakultách se zaměřením na zdravotnické obory: přehledová studie."

3. místo

Jana Spolková, Univerzita Pardubice, "Informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním."

 

Kategorie magisterského studia:

1. místo

Bc. Iva Benešová, Univerzita Pardubice, "Hodnocení polykání, hlasu a kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu."

2. místo

Bc. Andrea Bareva, Univerzita Pardubice, "Identifikace a saturace potřeb terminálně nemocných pacientů."

3. místo

Bc. Andrea Benešová, Univerzita Pardubice, "Hodnocení normotermie u operačních výkonů na ORL pracovišti."

true
Rozšířit fotografii: 
false