Fakultní studentská konference 2021

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na

17. Studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

která se bude konat dne

15. března 2021.

Konference se bude konat online.

Začátek konference je plánován na 9:00 h.

 

Registrace na studentskou konferenci FZS 2021

Formulář byl uzavřen
true

Na konferenci budou studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice prezentovat výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace budou probíhat před odbornou komisí, která na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce. Všichni aktivní účastníci budou podpořeni stipendiem.

Konference se mohou aktivně zúčastnit  studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia.

 

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti na konferenci je 21. 2. 2021.

Pasivně se mohou zúčastnit studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a hosté.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti je 12. 3. 2021.

 

Vybraní ocenění účastníci fakultního kola postoupí do celostátního kola studentské vědecké konference, která se bude konat dne 22. dubna 2021.

Program konference bude zveřejněn po ukončení přihlášek k aktivní účasti.

Pokyny pro aktivní účastníky

Celkový čas pro přednášku je 15 minut, součástí prezentace je i krátká diskuse na závěr sdělení. Časový limit je nutné dodržet (10 min. prezentace + 5 min. diskuze).  

 

Kontaktní osoba

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
e-mail: hana.stosova@upce.cz
tel.: 466 037 753

false

Kategorie bakalářského studia:

1. Valentina Bláhová - "Aktivity žen v prevenci karcinomu prsu"

2. Markéta Jonešová - "Supervize během studia – pohled absolventů"

3. Jan Michal - "Nácvik kardiopulmonální resuscitace na simulovaném pacientovi"Kategorie magisterského studia:

1. Bc. Kateřina Stránská - "Zkušenosti onkologicky nemocných s operačním zákrokem"

2. Bc. Anna Bortelová - "Životní příběh a jeho pojetí v ošetřovatelství – scoping review"

3. Bc. Martina Tlamková - "Měření respirace – možnost využití při rehabilitaci čichu"

true
Rozšířit fotografii: 
true