Celostátní studentská konference 2021

Pozvánka na

XV. Celostátní studentskou vědeckou konferenci
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

 

která se bude konat dne

22. dubna 2021.

Konference se bude konat online.

Předpokládaná doba trvání konference:                8:00 - 16:00

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.

Registrační poplatek pro studentskou konferenci nebyl stanoven.

K aktivní účasti se mohou přihlásit studenti bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Na konferenci jsou vítáni všichni studenti a akademičtí pracovníci!

Celostátní studentská konference - 2021

Formulář byl uzavřen
true

Uzávěrka přihlášek: 

pro aktivní účast je 7. dubna 2021 (včetně vložení abstrakt), svou prezentaci zašlete na adresu hana.stosova@upce.cz do 14. dubna 2021,

pro pasivní účast je 14. dubna 2021.

Kontaktní osoba:
Hana Štosová
, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, hana.stosova@upce.cz, tel. 466 037 753

Požadavky na abstrakt pro aktivní účastníky naleznete zde.

false
Rozšířit fotografii: 
false