Fakultní studentská konference 2019

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na

16. ročník Studentské vědecké konference
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

který se bude konat dne

18. března 2019

od 8:00 hodin v posluchárně ZE3 Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

 

Na konferenci budou studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice prezentovat výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace budou probíhat před odbornou komisí, která na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce. Všichni aktivní účastníci budou podpořeni stipendiem.

Konference se mohou aktivně zúčastnit  studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti na konferenci je 22. 2. 2019

Pasivně se mohou zúčastnit studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a hosté.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti je 14. 3. 2019

Registrace na studentskou konferenci FZS 2019

Formulář byl uzavřen
true

Vybraní ocenění účastníci fakultního kola postoupí do celostátního kola studentské vědecké konference, která se bude konat dne 10. dubna 2019.

Program konference bude zveřejněn po ukončení přihlášek k aktivní účasti.

Pokyny pro aktivní účastníky

Celkový čas pro přednášku je 15 minut, součástí prezentace je i krátká diskuse na závěr sdělení. Časový limit je nutné dodržet (10 min. prezentace + 5 min. diskuze).  

Kontaktní osoba

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
e-mail: hana.stosova@upce.cz
tel.: 466 037 753

Tato konference je organizována v rámci udržitelnosti projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357.

false
Rozšířit fotografii: 
false