Fakultní studentská konference 2022

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na

18. Studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

která se bude konat dne

14. března 2022

v posluchárně ZE1 Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Začátek konference je plánován na 9:00 h.

false

Registrace na studentskou konferenci FZS 2022

Formulář byl uzavřen
true

Na konferenci budou studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice prezentovat výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studiaPrezentace budou probíhat před odbornou komisí, která na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce. Všichni aktivní účastníci budou podpořeni stipendiem.

Konference se mohou aktivně zúčastnit  studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti na konferenci je 27. 2. 2022.

Pasivně se mohou zúčastnit studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a hosté.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti je 11. 3. 2022.

Vybraní ocenění účastníci fakultního kola postoupí do celostátního kola studentské vědecké konference, která se bude konat dne 21. dubna 2022.

Program konference bude zveřejněn po ukončení přihlášek k aktivní účasti.


Pokyny pro aktivní účastníky

Celkový čas pro přednášku je 15 minut, součástí prezentace je i krátká diskuse na závěr sdělení. Časový limit je nutné dodržet (10 min. prezentace + 5 min. diskuze)

false

Kategorie bakalářského studia:

1. Martina Tichá s prezentací "Vnímání ileostomie u vybraných mužů a žen".

2. Monika Zindulková s prezentací "Ženy jako oběti domácího násilí a jejich pohled na informace o možnostech pomoci".

 

 Kategorie magisterského studia:

1. Bc. Petr Vaníček s prezentací "Hodnocení bolesti v intenzivní péči".

2. Bc. Petra Feberová s prezentací "Význam manažerské komunikace pro výkon profese sestry".

3. Bc. Šárka Portyšová s prezentací "Péče o pacienta ve fázi in finem na oddělení DIOP".

true

Kontaktní osoba

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
e-mail: hana.stosova@upce.cz
tel.: 466 037 753

false
Rozšířit fotografii: 
true