Složení Akademického senátu

Předsednictvo:

Členové:

 

Volby do obou komor AS FZS proběhly ve dnech 1. - 2. 3. 2022.

Ustavující první zasedání proběhlo dne 22. 3. 2022, bylo zvoleno nové předsednictvo a předseda AS FZS.

 

PROHLÁŠENÍ AS FZS UPCE

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ostře odsuzuje veškeré akty agrese proti Ukrajině. Kroky Ruska jasně ukázaly, že mír mezi národy je jedním z nejcennějších výdobytků, kterých se podařilo v Evropě dosáhnout a které nyní Rusko bezprecedentně narušilo. Na naší fakultě poskytujeme vzdělání studentům bez rozdílu národnosti, pohlaví, barvy pleti a dalších rozdílů a v duchu Charty OSN, především jejími články 1 a 2 vyzýváme Rusko k mírovým krokům řešení situace. 

Vyjadřujeme plnou podporu ukrajinskému lidu a ve shodě se zaměřením naší fakulty jmenovitě všem pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních službách. 

Akademický senát FZS se zároveň připojil k prohlášení celouniverzitního senátu UPa.

false
false
false
Rozšířit fotografii: 
false