Disciplinární komise FZS UPa

Složení komise pro období 2017-2019

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
odborný asistent Katedry ošetřovatelství

Studenti:

Mgr. Lenka Škaroupková
studentka 3. ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství

Alžběta Nováková
studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Porodní asistentka

Markéta Plhalová
studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Radiologický asistent