Disciplinární komise FZS UPa

Disciplinární komise

Fakulty zdravotnických studií
na období 2020 - 2022

 

 

Akademičtí pracovníci

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.  (proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií)

Mgr. Iveta Černohorská,  (asistent, Katedra klinických oborů)

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.  (odborný asistent, Katedra ošetřovatelství)

 

Studenti

Markéta Shánělová (studentka 2. ročníku bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra),

Radim Hlinák, DiS. (student 2. ročníku bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Radiologický asistent),

Adam Sekret (student 3. ročníku bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Zdravotnický záchranář).

 

Návrh předložen děkance dne 26. 10. 2020.

Schváleno Akademickým senátem FZS UPa dne 9. 11. 2020.

Rozšířit fotografii: 
false