Vedení fakulty

  

 

 

     

  

děkan
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

doc. Ing.
Jana
Holá
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jana.hola@upce.cz
466 037 737
proděkan pro studium a vzdělávací činnost
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr.
Markéta
Moravcová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.moravcova@upce.cz
466 037 754
proděkan pro internacionalizaci a rozvoj
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr.
Jan
Pospíchal
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jan.pospichal@upce.cz
466 037 800
proděkan pro vědu a výzkum
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

doc. RNDr. ThLic.
Karel
Sládek
,
Ph.D., MBA


Fakulta zdravotnických studií

karel.sladek@upce.cz
466 037 730
tajemník

Ing.
Hana
Theer Vítková


Fakulta zdravotnických studií

hana.theervitkova@upce.cz
466 037 722
Rozšířit fotografii: 
false