Vedení fakulty

  

 

Děkanka:

      doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. 
      telefon 466 037 737
      e-mail jana.hola@upce.cz

Proděkan pro studium a vzdělávací činnost:

      PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
      telefon 466 037 803
      e-mail zdenek.hrstka@upce.cz

Proděkanka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy:

      doc. Petra Mandysová, MSN,  Ph.D.
      telefon 466 037 730
      e-mail petra.mandysova@upce.cz

Tajemník fakulty:

      Ing. Hana Theer Vítková
      telefon 466 037 722
      e-mail Hana.TheerVitkova@upce.cz

 

  

Rozšířit fotografii: 
false