Seznam členů VR FZS

Předsedkyně:

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.,  děkanka fakulty

 

Interní členové:

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr. Gabriela Medunová, MBA

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.                      (Fakulta chemicko-technologická, UPCE)

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.                            (Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPCE)

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.         (Fakulta ekonomicko-správní, UPCE)

 

Externí členové:

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.                       (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB)

PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.                   (Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)

MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.                      (Fakulta voj. zdravotnictví UO v Hradci Králové)

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.                         (Fakulta zdravotnických studií UJEP, Ústí nad Labem)

Mgr. Dana Vaňková                                      (Fakultní nemocnice Hradec Králové)

Rozšířit fotografii: 
false