Rada studijních programů

Předseda Rady studijních programů

PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
proděkan pro studium a vzdělávací činnost FZS UPa

 

Členové

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
garant bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, obor Zdravotně-sociální pracovník

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče (v procesu akreditace)

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
garant bakalářského studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka
garant navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
garant navazujícího magisterského studijního programu Specializace v porodní asistenci (v procesu akreditace)

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
garant bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
garant navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská péče v interních oborech
garant doktorského studijního programu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář
garant navazujícího magisterského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Perioperační péče

doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 
proděkanka pro vědu a výzkum
garant doktorského studijního programu Ošetřovatelství (v procesu akreditace)

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
vedoucí Katedry klinických oborů
garant bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent (V procesu akreditace)

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
garant navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce
garant studijního programu Porodní asistence (v procesu akreditace)

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
odborný asistent
 

Externí člen

Mgr. Gabriela Medunová, MBA
Náměstkyně ošetřovatelské péče NPK, a.s.

 

Rozšířit fotografii: 
false