Rada studijních programů FZS

Předsedkyně Rady studijních programů

 

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

proděkanka pro studium a vzdělávací činnost FZS UPCE

 

 

Místopředsedkyně

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

 

Členové

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

 

Externí člen
Mgr. Gabriela Medunová, MBA
 

Rozšířit fotografii: 
false