JEDEME V TOM SPOLEČNĚ - manuál vzájemné podpory

Většina lidí zpomaluje, my v pomáhajících profesích zrychlujeme. 

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ – vyučující, studenti, pracovníci v zázemí…

JSME JEDEN TÝM.
JSME FZS. 

Nové situace, nové výzvy, nové nároky… 
Nemusí být vždy snadné je zvládnout.  Jak být v téhle situaci oporou druhým i sobě samým?

Jak být v těchto chvílích oporou sám sobě?  

 

 1.  Stanov si priority. Co je pro tebe TEĎ důležité? Za tím jdi. Ostatní odlož. 
 2.  Převezmi kontrolu nad SVOU situací, zaměř se na to, co můžeš změnit. Nehledej viníky. 
 3.  Přijmi okolnosti, které změnit nemůžeš. Prostě  tak jak jsou. 
 4.  Vybuduj si nový řád a režim – plánuj svůj den. 
 5.  Uč se vidět pozitiva a drobné úspěchy. 
 6.  Vytvářej prostor pro radost a smích. Obklop se pozitivními lidmi. 
 7.  Redukuj příjem špatných zpráv. 
 8.  Věnuj víc než kdy jindy pozornost zdravé životosprávě (spánek, pohyb, strava). 
 9.  Přijmi výzvu. Je to příležitost k rozvoji a posílení. 
 10.  SDÍLEJ SVÉ STAROSTI! Někdy je užitečné mluvit s někým, kdo v tom není namočený s tebou. 

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ! Sdílet starosti je PROFESIONÁLNÍ!
Obrať se na kohokoliv, komu důvěřuješ – kolegu/spolužáka, nadřízeného, garanta praxe, …

 

 

PEER KONZULTACE s Mgr. Michalem Kopeckým - vedoucí Katedry ošetřovatelství

Stačí se jen předem domluvit na termínu osobního nebo online setkání 
kontakty pro vás :  michal.kopecky@upce.cz  , tel. 466 037 724,  +420 702 174 044


 

SUPERVIZE s Mgr. Adélou Michkovou, Ph.D. - vedoucí Oddělení Zdravotně sociální práce

 

false

Možná bude někdo potřebovat podporu právě od TEBE. 

 

Jak být v těchto chvílích oporou druhým? 

 

 1.  Zpomal, buď trpělivý, najdi si na druhého čas. Nejde-li to hned (většinou), domluvte se na   pozdějším termínu (konkrétním čase).
 2.  Poslouchej. Nechej druhého mluvit a neptej se příliš. 
 3.  Dej najevo, že posloucháš. Shrň, co slyšíš, zopakuj, co ti přijde důležité. 
 4. ​ Přijmi jedinečnost druhého i jeho starostí. Snaž se vcítit do jeho situace. 
 5.  Oceňuj – vždy je co ocenit. 
 6.  Přijmi pláč. Slzy jsou povoleny.  
 7.  Mlčení může být prostorem pro přemýšlení. Ticho často pomáhá. 
 8.  Buď zdrženlivý/á v názorech, radách a návrzích řešení. Nehodnoť, nesuď, neutěšuj. 
 9.  Podpoř ve vyhledání odborné pomoci, je-li to třeba.  
 10.  Rozlož své síly, virus tady s námi bude dlouho. 
   

Vyhledej podporu a nezůstávej sám, když 

.....tě tíží odpovědnost, nejistota, bezmoc, vina, vztek…, 
.....máš strach o sebe, o rodinu, o blízké, 
.....ztrácíš smysl, 
.....cítíš únavu a vyčerpání, 
.....máš pochybnosti (o smyslu práce, o sobě…), 
.....vrací se ti stále jeden a týž prožitek z práce, 
.....jsi svědkem silných emocí, 
.....a nebo ztrácíš síly z jakéhokoliv jiného důvodu. 


Externí odborná pomoc v krizi: 

NONSTOP LINKA KOLEGIÁLNÍPODPORY pro pracovníky ve zdravotnictví 

 

 

 

 

Tým peerů a krizových interventů Nemocnice Pardubického kraje


 

APUPA Akademická poradna: Telefonická a e-mailová krizová intervence:
Mgr. Barbora Bajová, Barbora.Bajova@upce.cz, 601 586 745 telefonicky jen středa v čase 17:00 – 20:00 hod.
 

NONSTOP telefonická krizová linka RIAPS – 222 580 697
 

NONSTOP Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice – 284 016 666
  

false
Rozšířit fotografii: 
true
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...