Kvalita a její perspektivy 2018

V. ročník Mezinárodní konference

Kvalita a její perspektivy

 s podtitulem

Multidisciplinarita v péči o pacienta

18. dubna 2018

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské Univerzity v Trnave a Fakultou zdravotnických věd Ankarské univerzity připravuje již V. ročník Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, tentokrát s podtitulem Multidisciplinarita v péči o pacienta. Konference se bude konat v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, v ulici Průmyslová 395.

V. ročník konference bychom rádi věnovali především týmům, které, přestože mají své členy z různých oborů, spojuje společný cíl. Budeme se zaměřovat na témata tradičních i nově vznikajících oborů, jejichž zájmem je kvalitní poskytování péče. Konference je určena akademickým pracovníkům a odborníkům z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře.

Registrace na konferenci (elektronická přihláška) pro pasivní i aktivní účastníky bude spuštěna od ledna 2018. Příspěvky aktivních účastníků (včetně překladu do anglického jazyka) musí být odevzdány do 31.1.2018. Všichni zaregistrovaní účastníci získají certifikát o účasti. Výše poplatku je stanovena na 600,- Kč. Studenti bez nároku na organizační zajištění mají účast na konferenci zdarma.

Součástí konference bude také

XIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

19. dubna 2018

Za vědecký výbor konference Vás srdečně zve

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice                                                               

 

false
Rozšířit fotografii: 
false