Kvalita a její perspektivy 2015

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá:
II. Mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy
s podtitulem Péče o ženu a dítě
a
X. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů 

23. dubna 2015

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice

Registrace: 8:00 -  9:00                                           Odborný program: 9:00 - 16:30

 

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických povolání.

 

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

 

Výstupem z konferencí budou recenzované sborníky na CD s přidělenými ISBN.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení fulltextového sborníku do databáze EBSCOhost.

Konference bude ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

 

Pozvánku na konferenci si můžete stáhnout zde.

Partneři konference

Rozšířit fotografii: 
false