Kvalita a její perspektivy 2014

I. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy a IX. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

23. dubna 2014

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně sociální pracovník a studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník na CD s přiděleným ISBN.
Pořadatelé budou usilovat o zařazení sborníku do databáze EBSCOhost.
Konference bude ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Pozvánku na konferenci si můžete stáhnout zde.

Upozornění: Bližší informace (včetně registrace) na IX. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů naleznete pod záložkou „Studenti“.

Partneři konference

Rozšířit fotografii: 
false