Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

3159_113279.jpg

Disciplinární komise

Fakulty zdravotnických studií
na období 2022 - 2024

Akademičtí pracovníci

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.  (proděkanka pro studium a vzdělávací činnost)

Mgr. Iveta Černohorská, Ph.D. (odborný asistent, Katedra klinických oborů)

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.  (proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, Katedra ošetřovatelství)

Studenti

Lucie Paulusová, DiS.  (studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu Porodní asistence),

Mgr. Nikola Leca, Ph.D.  (studentka 2. ročníku bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství),

Bc. Hynek Ludvík  (student 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví).

Návrh předložen děkance dne 5. 10. 2022.

Schváleno Akademickým senátem FZS UPCE dne 1. 11. 2022.

Předsednictvo:

Členové:

Volby do obou komor AS FZS proběhly ve dnech 1. - 2. 3. 2022.

Ustavující první zasedání proběhlo dne 22. 3. 2022, bylo zvoleno nové předsednictvo a předseda AS FZS.

Mgr. Vít Blanař, Ph.D. rezignoval k 11.5.2023 na post senátora, se členstvím souhlasila náhradnice Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D. S účinností od 1. června 2023 jako náhradnice za Mgr. Evu Hlaváčkovou, Ph.D. se členstvím souhlasila Mgr. Helena Poláčková. Dne 14. 11. 2023 nahradila Mgr. Adéla Michková, Ph.D. senátorku Mgr. Kristýnu Šoukalovou, Ph.D., která dne 11.11.2023 nastoupila na MD.

PROHLÁŠENÍ AS FZS UPCE

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ostře odsuzuje veškeré akty agrese proti Ukrajině. Kroky Ruska jasně ukázaly, že mír mezi národy je jedním z nejcennějších výdobytků, kterých se podařilo v Evropě dosáhnout a které nyní Rusko bezprecedentně narušilo. Na naší fakultě poskytujeme vzdělání studentům bez rozdílu národnosti, pohlaví, barvy pleti a dalších rozdílů a v duchu Charty OSN, především jejími články 1 a 2 vyzýváme Rusko k mírovým krokům řešení situace. 

Vyjadřujeme plnou podporu ukrajinskému lidu a ve shodě se zaměřením naší fakulty jmenovitě všem pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních službách. 

Akademický senát FZS se zároveň připojil k prohlášení celouniverzitního senátu UPCE.