Základní dokumenty

true

Statut FZS UPa

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Statut Fakulty zdravotnických studií UPa 700.18 KB
false
false
true

Disciplinární komise FZS UPa

Disciplinární komise FZS UPa

Disciplinární komise

Fakulty zdravotnických studií
na období 2020 - 2022

 

 

Akademičtí pracovníci

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.  (proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií)

Mgr. Iveta Černohorská,  (asistent, Katedra klinických oborů)

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.  (odborný asistent, Katedra ošetřovatelství)

 

Studenti

Markéta Shánělová (studentka 2. ročníku bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra),

Radim Hlinák, DiS. (student 2. ročníku bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Radiologický asistent),

Adam Sekret (student 3. ročníku bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Zdravotnický záchranář).

 

Návrh předložen děkance dne 26. 10. 2020.

Schváleno Akademickým senátem FZS UPa dne 9. 11. 2020.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Složení Akademického senátu

Složení Akademického senátu

Předsednictvo:

Členové:

 

Volby do obou komor AS FZS proběhly ve dnech 1. - 2. 3. 2022.

Ustavující první zasedání proběhlo dne 22. 3. 2022, bylo zvoleno nové předsednictvo a předseda AS FZS.

 

PROHLÁŠENÍ AS FZS UPCE

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ostře odsuzuje veškeré akty agrese proti Ukrajině. Kroky Ruska jasně ukázaly, že mír mezi národy je jedním z nejcennějších výdobytků, kterých se podařilo v Evropě dosáhnout a které nyní Rusko bezprecedentně narušilo. Na naší fakultě poskytujeme vzdělání studentům bez rozdílu národnosti, pohlaví, barvy pleti a dalších rozdílů a v duchu Charty OSN, především jejími články 1 a 2 vyzýváme Rusko k mírovým krokům řešení situace. 

Vyjadřujeme plnou podporu ukrajinskému lidu a ve shodě se zaměřením naší fakulty jmenovitě všem pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních službách. 

Akademický senát FZS se zároveň připojil k prohlášení celouniverzitního senátu UPa.

false
false
false
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
true